BAŞKANIN MESAJIKadınların üretime ve yönetime katılma imkânına kavuştukları her ülkede, toplumsal ve sosyal gelişmede çok önemli etkileri olduğuna tanık oluyoruz. Hiçbir ülkenin, kadınların emeği ve katkısı olmadan sağlıklı bir şekilde gelişmesinin, kalkınmasının ve demokratikleşmesinin mümkün olmadığını biliyoruz.

Kadınlardan ülke ekonomisinden daha fazla faydalanır hale gelmesi, sosyokültürel olarak ta toplumsal yerlerinin pekişmesi ve güvenlerinin oluşması için TOBB Kadın Girişimci Kurulu olarak 2007 yılından itibaren çalışmalara başlayan kurullar, günümüzde 81 ilimizde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye’de 10 yıl önce sadece 49 bin kadın girişimci buluyordu ve kadın girişimcilerin toplamdaki payı yüzde 4,5 düzeyindeydi. Bu oran 5 yıl sonra; 2009’da yüzde 6,4’e, 2013 sonunda da yüzde 8’e yükseldi. 2014’te hızlanan artış paralelinde kadın girişimci sayısı 109 bini bulurken, oranı da Ağustos sonunda yüzde 8,9’a ulaştı.Bu bilgiler ışığında değerlendirecek olursak kişi başına düşen GSYH’nin ülke bazında yüksek gelir düzeyine çıkması için kadınların ekonomiye aktif katılımları gerekmektedir. Güçlü ve ayağı yere basan ekonomi ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların istihdam sağlaması ile mümkündür.

Bilindiği üzere Ocak 2015 tarihinde yeni yönetim olarak kurulu devraldık. İcra kurulumuzdaki asıl ve yedek üyelerimiz; sanayi üretiminden, ticari yaşantıya, esnaf ailesinden, akademisyen olan kıymetli hocalarımıza, sağlık alanından mobilya alanına kadar geniş bir yelpazede çalışan, emek veren girişimci kadınlarımız arasından, Kayseri’yi her alanda temsil edecek dengeli bir yapıya sahiptir.

Tüzüğümüzde yer alan görevlerimiz doğrultusunda, maksimum fayda üretmeye ve şehrimizdeki kadın girişimciliğinin farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunacağız.

Hedefimiz belli…Kayseri’de kadın girişimcilerin sayısını artırmak, kadın girişimcilerin sağladığı istihdam oranını yukarı çekmek. Bu hedefe koşarken Stratejimiz; verimliliğe odaklanmak, zamanı ve kaynaklarımızı etkin kullanmak, koordineli çalışmak ve en önemlisi takım olarak çalışmak olacaktır. Bütün icra kurulu üyelerim ve yönetimim adına katılımcı, girişimcilik ruhu yüksek ve her alandan kadınların dayanışmasını sağlayan bir yönetim anlayışı benimsedik. Sizlerle daha da güçlü olacağımıza inancımız tam. Kapımız daha güçlü ve yükselen Kayseri için hepinize açık… Sevgi ve selamlarımı iletiyorum…


TOBB Kayseri Girişimciler İcra Kurulu Başkanı
Merve SARIOĞLU